Ester Koskelaisen lähiliikuntapuisto

Ester Koskelaisen lähiliikuntapuisto on monipuolinen, kaikenikäisiä käyttäjiä palveleva liikunta- ja ajanvietepaikka. Puisto sijaitsee keskellä Päiväkumpua, Ilosjoenkujan ja Tuulikintien välissä ja on tarkoitettu Päiväkummun ja sekä sitä ympäröivien alueiden asukkaiden virkistyskäyttöön.

Puisto on toteutettu Päiväkummun omakotiyhdistyksen ajamana hankkeena, jonka ovat rahoittaneet pääosin Opetusministeriö ja Vantaan kaupunki. Puiston suunnittelussa ovat olleet mukana myös Vantaan kaupungin puisto-osasto, Nuori Suomi ry sekä Etelä-Suomen läänin liikuntatoimi. Tämä puistoprojekti on valittu Nuori Suomi ry:n kärkihankkeeksi. Lisätietoa: http://www.lahiliikuntapaikat.fi

Puiston tarjonta on vapaasti kaikkien käytettävissä: