Avajaispuhe

Yrjö E. Louhio,
Ester Koskelaisen Lähiliikuntapuiston  avajaispuhe          2005-09-18

Hyvät päiväkumpulaiset, hyvät naiset ja herrat!

Minun nimeni on Yrjö E. Louhio ja edustan Päiväkummun Omakotiyhdistyksen hallitusta. Puheenjohtaja on estynyt osallistumaan tähän tilaisuuteen ja luon siksi hallituksen pyynnöstä lyhyen katsauksen puistohankkeen vaiheisiin. Lopuksi kerron kuka oli Ester Koskelainen.

Tämä alue samoin kuin esimerkiksi tuo Kyllikintien puoli oli vielä 1960 -luvulle tultaessa lähinnä peltoa. Täällä ympäristössä oli vain yksittäisiä taloja.

Puistoon liittyvät omakotiyhdistyksen pyrkimykset alkoivat jo 1980 -luvulla. Mm. koululaisten koulutien jonkinlainen valaistus oli yksi tavoite. Ensimmäinen skeittialusta rakennettiin n. 15 v. sitten, mutta se valitettavasti tuhoutui palossa. Alueelle alkoi muodostua  lähinnä omakotitalojen rakennustyömaiden maansiirtokuormista läjitemäki.

Varsinainen puistohanke alkoi n. neljä vuotta sitten. Vantaan maisema-arkkitehdin kanssa luonnosteltiin puistosuunnitelmaa ja tehtiin opetusministeriölle mittava yli 1 milj. markan hakemus ja saatiinkin rahaa,  31.215 mk. Koivukylän aluetoimikunnalta heltisi v. 2001 60.000 mk ja ensin skeittialueen rakentamisesta puiston rakentuminen sitten alkoi.

Liikuntajärjestö Nuori Suomi ry. kytkettiin jo alussa konsultoimaan mukaan.

OK-yhdistyksen hallitus tutustui eri vastaaviin kohteisiin, mm. Nurmijärvellä. Käytiin lukuisia neuvotteluja ja palavereita opetusministeriön ja kaupungin edustajien kanssa.  Yhdistyksen hallituksen kokouksissa käsiteltiin säännöllisesti puistoon liittyviä toimenpiteitä ja asioita, toteutettiin toimenpiteet ja muukin talkootyöskentely pyöri jatkuvasti

Rahoitus on ollut seuraava: Koivukylän aluetoimikunnalta jo mainittu 60.000 mk, opetusministeriöltä ja lääninhallitukselta yhteensä lähes 91.000 €ja Vantaan kaupungin osuus n. 150.000 €. Hankkeen kokonaiskustannus on n. 241.000 €.

Hankkeessa merkittäviä toimijoita OK-yhdistyksen eri hallitusten jäsenten lisäksi ovat olleet Vantaan kaupungilta maisema-arkkitehti Hanna Keskinen, viheryksikön työpäällikkö Bo Backman sekä puistovastaava Aino Leino, lisäksi teknisen toimen johtaja Tapio Maljonen. Nuori Suomi -järjestöstä on konsulttiapua antanut Jan Norra. Tärkeä konsultoiva panos oli myös EU:n eurooppaneuvoja Jaana Turusella. Etelä-Suomen lääninhallituksesta on suunnittelu- ja neuvottelukeskustelut käyty ylitarkastaja Krister Strandbergin kanssa.

Erityisen merkittävän ja esimerkillisen ainutlaatuisen hankeesta tekee se, että sen käynnistämisestä, vetovastuusta, osin suunnittelusta ja rahoituksen hakemisesta on huolehtinut asukasyhdistys eli Päiväkummun Omakotitaloyhdistys ry. Lähinnä yhdistyksen kaikki ko. neljän vuoden aikana toimineet hallituksen jäsenet ovat tehneet hankkeeseen mittavan, satojen tuntien talkoo- ja vapaaehtoistyöpanoksen. Nuoret ovat olleet myös mukana suunnittelemassa skeittikenttää.

Nykyisen hallituksen jäsenet: puheenjohtaja Seija Puha, varapuheenjohtaja Raimo Åström, jäsenet Aila Fagerlund, Aino Hämäläinen, Juha Jeskanen, Yrjö E. Louhio, Ilpo Myllylä, Mari Niemi-Saari, Pekka Puura ja varajäsenet Eero Ahlström, Tuomo Aro ja Jari Koivula. Paikkakunnalta muuttanut Raili Suomi oli osan kuluvaa toimikautta mukana.

Kuka sitten oli Ester Koskelainen, jonka mukaan puisto on jo asemakaavavaiheessa nimetty?

Ester Koskelainen, o.s. Drugg, syntyi 20.7.1872 ja kuoli 18.5.1943. Hän oli suomenkielen opettaja Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa. Jäätyään leskeksi hänen ensimmäisen puolisonsa, tunnetun kirjailijan ja mm. Suomalaisuuden Liiton perustajiin kuuluneen Johannes Linnankosken kuoltua silloinen Ester Linnankoski avioitui mm. sanomalehden päätoimittajana, kirjailijana ja useita kausia kansanedustajana toimineen Yrjö Koskelaisen kanssa.

Yrjö ja Ester Koskelainen ostivat 1920 -luvun lopulla lähes parinkymmenen hehtaarin Lövkulla -nimisen tilan. Ester Koskelainen oli suomentanut norjalaisen kirjailijan Björnstjerne Björnsonin “Synnöve Solbakken” -novellin ja käytti suomennoksessa nimeä “Päiväkumpu” Lehtikummun sijasta. N. v. 1933 Päiväkumpu -nimen käyttö alkoi paikkakunnan nimenä. Kaupunginosan nimeksi se vahvistettiin 1970 -luvulla.

Omalta osaltaan Ester Koskelainen osallistui Päiväkummun tilan hoitoon ja palstoituskysymyksiin kesäisin silloisten olosuhteiden mukaisesti “uudisraivaajahengessä” alueen kehittämiseksi asuinalueeksi. Opettajana hän osasi tulla hyvin toimeen nuorison kanssa. Ester ja Yrjö Koskelainen hakivat myös virikkeitä matkustelemalla kesäisin Euroopan eri maissa. Netissä on lisää tietoa Ester Koskelaisesta.

Liikunnan tärkeyttä korostetaan nyt erityisesti monesta syystä eli esimerkiksi runsas istuminen työssä ja kotona, aikuisiän diabetesvaara, ylimääräisten kilojen vähentämistarve jne. Lähiliikuntapuistolla on tarjottavanaan tähänkin liikunnan tarpeeseen niin nuorille kuin vartuneillekinerinomainen apu.

Puistossa on oleskelu- ja esiintymisalue, korotettu ja muotoiltu isojen ja pienten laskettelumäki, skeittialue, monitoimikenttä, toiminta- ja leikkialu, frisbee-golfrata, kuntoilupaikka, seikkailumetsä, palloilunurmi. Aluetta tulee kiertämään talvella myös hiihtolatu.

Kun puisto on nyt vihdoin valmiina asukkaiden käytössä esittäisimme Omakotiyhdistyksen taholta painavan toivomuksen, että puistosta otetaan myös yhteisesti vastuuta niin, että tarpeeton ilkivalta ja vastaava voidaan estää. Näin puisto tarjoaa miellyttävän virkistysmahdollisuuden kaikille Päiväkummun asukkaille ja myös hiukan kauempaakin tuleville.

Mukavia ja virkistäviä hetkiä puiston käytössä! Kiitoksia mielenkiinnostanne.