Seija Puhan puhe

Seija Puha, puheenjohtaja

Ester Koskelaisen lähiliikuntapuiston avajaispuhe 7.9.2005 virallisissa avajaisissa 

Ester Koskelaisen puistosta lähiliikuntapaikka

Hyvät päiväkumpulaiset sekä yhteistyökumppanimme Vantaan kaupungin teknisentoimen johtaja Tapio Maljonen, Nuori Suomen kehitysjohtaja Reijo Ruokonen, aluearkkitehti Hanna Keskinen ja työpäällikkö Bo Backman.

Tämä on tosi tärkeä hetki meille päiväkumpulaisille. Olemme saaneet valmiiksi tarvitsemamme lähiliikuntapaikan. Lähes neljän vuoden työ on nyt silmienne edessä nähtävänä ja käytössämme. Tätä ennen lapsilta ja nuorilta on puuttunut omat harrastuspaikat. Nyt tässä puistossa on monia liikuntapaikkakohteita lapsille ja nuorille sekä myös meille iäkkäämmille omatoimiseen aktiiviseen liikuntaan. Koko tämä hanke toteutui monen toimijan yhteistyönä. Kiitokseni kaikille em. yhteistyökumppaneillemme sekä omakotiyhdistyksen hallitukselle. Kiitos myös Uudenmaan lääninhallitukselle mm. Krister Strandbergille monista hyvistä neuvoista hankkeen alkuvaiheessa.

Talkoilla on Päiväkummussa pitkät perinteet. 80-luvulla talkoilla omakotiyhdistys rakensi mm. tenniskentän ja skeittikaukalon. Tenniskenttä on aktiivisessa käytössä edelleen; silloinen skeittikaukalo tuhoutui ilkivallan vuoksi.

Ester Koskelaisen puisto on kaupungin omistuksessa, siinä on vahvistunut asemakaava ja se kuluu Vantaan kaupungin viheralueohjelmaan. Vihervuoden kunniaksi v 2003 pidettiin omakotiyhdistyksen tammenistutustalkoot juuri tässä puistossa. Puistoa haluttiin käyttää myös talvella, mutta valaistuksen puute ja isot pajukot olivat esteenä puiston ympärivuotiselle satunnaiselle käytölle.

Tässä tilanteessa omakotiyhdistys otti aktiivisen roolin. Pidettiin monia suunnittelukokouksia ja tutustuttiin muihin liikuntapaikkoihin. Rahoituksen saanti oli keskeisin asia. Tarvittiin ulkopuolista rahoitusta. Nuorten skeittipaikan saannista lähdettiin liikkeelle. Omakotiyhdistyksen hallitus teki anomuksen aluetoimikunnalle v 2001 skeittialustan ja kahden penkin saamiseksi. Kiitos aluetoimikunnalle hankkeen alkurahoituksesta. Sieltä saatu raha riitti skeittipaikan pohjustustöihin. Välineet suunniteltiin tehtäväksi talkoilla. Asfaltointiin tarvittiin lisärahoitusta kaupungilta. Samalla OPM rahoitusmahdollisuutta selvitettiin. Tarpeita puiston käytölle selvitettiin asukkailta ja nuorilta.

Ensimmäinen tarkennettu puistosuunnitelma valmistui joulukuussa 2002. Nuori Suomi ry:ltä saatiin hyviä neuvoja ja käytännön kokemustietoa hankkeen suunnitteluun. Asukaslähtöinen ja monen toimijan yhteistyötoteutusmalli sekä maastollisesti monimuotoinen alue kiinnosti Nuori Suomea. Tämän vuoksi tämä lähiliikuntapuisto on otettu yhdeksi Nuori Suomen valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi.

Skeittipaikkaan saatiin rahoitusta Koivukylän aluetoimikunnalta 10 000 € (60 000 mk). Opetusministeriötä/lääninhallitukselta saatiin kolmen vuoden aikana yhteensä lähes 91 000 €. kaupungin rahoitusosuus on 150 000 €. Hankkeen kokonaisbudjetti on 240 850 €.  Kustannusarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti lopputilitysten yhteydessä.

Hankesuunnitelma jaksotettiin useammalle vuodelle:

2001-2002

Skeittirata + välineet talkootyönä

Turvallisuussyistä skeittivälineet uusittiin tänä kesänä hankkimalla ne laitetoimittajalta.

Vuonna 2003

Puiston valaistus, maaston muokkaus sekä ojitustyöt, monitoimikenttä, laskettelumäki ja liitokiekkorata  9 koria

Vuonna 2004

Hiihtolatu puiston ympäri, lasten liikuntaleikkialue välineineen, kuntoilupaikka välineineen ja ilmoitustaulut 2 kpl.

Vuonna 2005

Lähiliikuntapaikka on nyt saatu rakennettua kokonaisuudessaan loppuun kesällä 2005.

Vantaan kaupunki on lisäksi omana työnään tehnyt palloilunurmen ja korottanut laskettelurinnettä nuorten toivomuksen mukaisesti.

Päiväkummun omakotitaloyhdistys kiittää kaikkia hankkeen suunnittelussa, rahoituksessa ja

toteutuksessa sekä talkoissa mukana olleita merkittävästä panostuksestanne lähiliikuntapaikan

hyväksi. Omakotiyhdistys toivoo, että asukkaat ottavat tämän lähiliikuntapuiston aktiiviseen käyttöön. Puisto on nyt virallisesti avattu käyttöönne.