Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Päiväkummun Omakotiyhdistys r.y.

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Yhdistyksen hallituksen jäsen, Tuomo Mickelsson, varalla puheenjohtaja Jari Ahokas

3. Rekisterin nimi

Tiedotusjakelu (tiedotus@paivakumpu.net).

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedotus yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista sekä merkittävistä paikallisista tapahtumista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on sähköpostiosoitteita. Osoitteet voivat olla henkilökohtaisia ja osoitteen sisältäessä luonnollisen henkilön nimen se voi ilmaista kuka on sähköpostin vastaanottaja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostiosoitteet ovat www.paivakumpu.net -sivustolta tiedotusjakelua varten syötettyjä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on taltioitu sähköpostilistana yhdistyksen vuokraamaan verkkopalveluun, johon on pääsy vain yhdistyksen hallituksen kokouksessa valtuutetuilla vastuuhenkilöillä. Hallinnointitunnukset ja salasanat lakkautetaan vähintään vastuuhenkilöiden vaihtuessa. Vastuuhenkilöillä on velvoite pitää tunnukset huolellisesti salassa.

9. Tarkastusoikeus

Jokaisella sähköpostiosoitteen luovuttaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa osoitteen kuuluminen listalle. Rekisterissä ei ole muita tietoja osoittteesta tai henkilöistä. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@paivakumpu.net. Tiedot annetaan sähköpostitse.

10. Virheen oikaisu

Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@paivakumpu.net. Jokaisen tiedotusviestin lopussa on ohje osoitteen poistamiseksi rekisteristä.

11. Kielto-oikeus

Oikeutta tietojen luovutuksiin ei tarvitse erikseen kieltää, koska niitä ei luovuteta ilman pakottavaa viranomaisen vaatimusta.

12. Yhteydenotto

Henkilötietoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@paivakumpu.net.

13. Rekisterin käytön kuvaus

Sähköpostilistalle rekisteröityihin osoitteisiin lähetetään sähköpostiviesti kohdassa 4 mainituissa tilanteissa. Jos joku muu kuin rekisterin vastuuhenkilö lähettää viestin listan osoitteeseen, viesti menee rekisterin vastuuhenkilön käsiteltäväksi. Käsiteltävän viestin sisältäessä pyynnön joka koskee listalla olevaa osoitetta, vastuuhenkilö toteuttaa pyynnön kohtien 9 ja 10 mukaisesti.