Etusivu

Päiväkummun Omakotiyhdistys toimii Vantaan Päiväkummun alueen asukkaiden asuinympäristön vaalijana ja kehittäjänä sekä edunvalvojana.

Tavoitteenamme on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, jossa on hyvä elää ja toimia sekä käydä koulua ja päiväkotia.

Omakotiyhdistyksen 40-vuotishistoriikki on nyt saatavilla yhdistyksen kotisivuilla!paivakumpu.net/index.php/julkaisut/ ...
View on Facebook
Kiitokset kaikille yhdistyksen vuosikokoukseen & Päiväkummun asukasiltaan osallistuneille! Meitä oli yhteensä 71 henkilöä paikalla 😀Tulemme julkaisemaan sivuillamme asukasillan aikana esille nousseita teemoja ja näihin kaupungin virkamiehiltä saatuja vastauksia. Materiaalin koostaminen kestää jonkin aikaa - olkaa kärsivällisiä! ...
View on Facebook
Olemme kirjelmöineet Vantaan kaupungille Lahdenväylän meluesteistä liki vuosittain. Tämä valitettavasti ei ole johtanut mihnkään konkreettiseen toimenpiteeseen. Viimeisimpään kirjelmäämme kaupunki vastasi, että ottakaa yhteyttä Uudemaan ELY-keskukseen. Joten laadimme seuraavanlaisen kirjelmän. Kehoittaisimme kaikkia päiväkumpulaisia yksittäisinä henkilöinä kirjelmöimään ELY-keskukselle samasta asiasta. Voitte halutessanne käyttää omakotiyhdistyksen kirjelmää oman palautteenne inspiraationa. Viestit voi lähettää osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fiUudenmaan ELY-keskukselle:Tiedustelu Lahdenväylän meluesteiden rakentamisestaPäiväkummun Omakotiyhdistys ry haluaa tuoda julki osaltaan yhdistyksensä toiminta-alueen asukkaiden asumisviihtyisyyteen merkittävästi vaikuttavan epäkohdan.Alueen asukkaat ovat pitkään olleet huolissaan liikennemelun kasvusta. Suurimmat puutteet ja meluntorjunnan tarpeet Itä-Vantaalla ovat Päiväkummussa. Liikennemäärät, erityisesti raskaanliikenteen määrä, kasvavat Lahdenväylällä edelleen. Tievarren puut sekä luonnolliset maastoesteet yksin eivät riitä suojaukseksi melua vastaan. Päiväkummun kohdalla moottoritie on asuintaloja korkeammalla Laurintien alueella, eikä Lahdenväylällä ole minkäänlaista melusuojaa tällä kohtaa. Viime aikoina on melulta suojaavaa puustoa kaadettu ja tilanne on entisestään heikentynyt.Uusien asuinalueiden osalta melusuojauksista huolehditaan toisin kuin olemassa olevien alueiden osalta. Voidaan kysyä, ovatko uusien alueiden asukkaat tärkeämpiä kuin muut.Alueen asukkaiden suojaksi tarvitaan meluaitaa/-vallia. Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen lähiympäristö kuuluu meidän kaikkien asumisen perusoikeuksiin. Meluvallien/-aitojen rakentamisaikataulua tulee kiirehtiä. Asia tulee huomioida suunnitelmissa ja seuraavassa talousarviossa määrärahavarauksena tarvittavilta osin.Pyydämme huomioimaan, että Päiväkummun alueella vakituiset asukkaat kärsivät meluhaitasta vuoden jokaisena päivänä jokaisena tuntina. Yhtenä merkittävänä osana sekä Vantaan että koko valtakunnan tasolla eri asuinalueiden tasapuolisena kehittämisenä on pidettävä meluesteiden rakentamista. Alueellamme on kärsitty Lahdenväylän liikennemelusta lähes 50 vuoden ajan. Vantaan yleiskaava 2020 laajentaa Etelä-Päiväkummun asuinaluetta ja laajennuksen toteutuessa tulisi merkittävä joukko uusia asukkaita Lahdenväylän melualueen vaikutuspiiriinToivoisimme ELY-keskukselta seuraaviin kysymyksiin ja ehdotuksin perusteltuja vastauksia:- Mikä on tämänhetkinen meluesteiden rakentamisjärjestys Uudellamaalla, ovatko Päiväkummun meluesteet listalla mukana? - Onko Lahdenväylälle harkittu nopeusrajoituksen laskemista 80 tai 100 km/h tasolle, kunnes varsinaiset meluesteet on rakennettu?- Onko harkittu hiljaisen asvaltin käyttämistä, kunnes varsinaiset meluesteet on rakennettu? - Onko muita tilapäisiä liikennemelua vähentäviä keinoja suunniteltu, kuten nastarenkaiden käyttökielto tieosuudella tai rajoituksia raskaan liikenteen määrään tai sallittuihin moottoritien käyttöaikoihin? - Onko ELY keskus avannut keskustelua Vantaan kaupungin kanssa meluesteiden rahoitusmalleista, voisiko kaupunki rakentaa meluesteet välittömästi ja tehtäisiin sopimus valtion kanssa rakentamiskustannusten takaisinmaksusta korkoineen kohtuullisen ajan kuluessa?- Moottoritien sillat Laurintien kohdalla tarvinnevat peruskorjauksen lähivuosina, onko samassa yhteydessä suunniteltu meluesteiden rakentamista sillan kohdalle jo valmiiksi?Päiväkummun omakotiyhdistys esittää meluvallin rakentamista Lahdenväylän molemmille puolille Päiväkummun kohdalla. ...
View on Facebook
Omakotiyhdistyksen aloitteeseen Ester Koskelaisen puiston kehittämiseksi on saatu kaupungilta virallinen vastaus. Jäämme innolla odottamaan luvattua Koivukylän suuralueen asukastilaisuutta.Vastaus kuntalaisaloitteeseen Ester Koskelaisen puiston kehittämisestäSuunnittelun vastine30.9.2021 saapuneeksi päivätyssä kuntalaisaloitteessa esitetään seuraavia asioita Ester Koskelaisen puiston kehittämiseksi:A. Kuntoportaiden rakentamista puistoonB. lähiulkokuntoilulaitteiden sijoittamista puiston alueelleC. Puiston frisbeegolfradan peruskunnostusta Vantaan kaupunki on aloittanut viheralueiden palveluverkkosuunnitelman laatimisen, jossa selvitetään mm. nykyisten puistojen tila sekä perusparannus- ja kehittämistarpeet. Palveluverkkosuunnitelman laatimisessa tullaan käymään läpi myös esityksenne Ester Koskelaisen puiston suhteen. Suunnitelma valmistuu kuluvan vuoden syksynä ja sen puitteissa tullaan järjestämään myös asukastilaisuuksia, joissa kuntalaiset pääsevät ilmaisemaan omia toiveitaan.Ystävällisin terveisin,Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimialaKadut ja puistot / suunnittelu ...
View on Facebook