Etusivu

Päiväkummun Omakotiyhdistys toimii Vantaan Päiväkummun alueen asukkaiden asuinympäristön vaalijana ja kehittäjänä sekä edunvalvojana.

Tavoitteenamme on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, jossa on hyvä elää ja toimia sekä käydä koulua ja päiväkotia.

Yhdistyksen syyskokous 25.11.2021 klo 18.30 Päiväkummun koululla + Teams etäkokous (linkki lähempänä kokousta). Tervetuloa mukaan paikan päälle tai etänä!KahvitarjoiluESITYSLISTAPÄIVÄKUMMUN OMAKOTIYHDISTYS RY. SYYSKOKOUSAika Torstai 25.11.2021 klo 18.30Paikka Päiväkummun koulu, Ismontie 2 01420 Vantaa & Microsoft Teams verkkokokous1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS4. LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN MUILLE LÄSNÄOLEVILLE5. TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 6. TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT JA PALKKIOTVuoden 2021 käytäntö: Johtokunnan varsinaisille jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Kalustovastaaville maksetaan korvauksena 35 euroa/kk. Kulut ja toiminnantarkastajien palkkiot korvataan laskua vastaan.7. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2022 8. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLEHallituksessa tulee olla vähintään 6 ja enintään 14 jäsentä. Hallitukselle ei valita varajäseniä.Viime syyskokouksessa valittiin kaudelle 2021-2022 valittiin Tuula Haavasoja, Tuomo Mickelsson, Aino Hämäläinen, Mika Salmi ja Veijo Jaaranen.Erovuorossa ovat Päivi Isotalo, Osmo Kähkönen, Juha Sorvala, Kalevi Peltonen ja Eero Ahlström.9. TOIMINNANTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUODELLE 202210. MÄÄRÄTÄÄN VUODEN 2022 JÄSENMAKSU SEKÄ PERHEENJÄSENEN JÄSENMAKSU11. KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 202212. KÄSITELLÄÄN TALOUSARVIO VUODELLE 202213. PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN TILAISUUKSIEN ILMOITUSTAVASTA14. EVÄSTYKSET HALLITUKSELLE15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN ...
View on Facebook
Omakotiyhdistys on kirjelmöinyt myös Peijaksentien & Päiväkummuntien korjaustarpeista Vantaan kaupungille. Saimme vastauksen tiedusteluumme (aloitteeseen). Tiivistettynä kaupungin organisaatiossa ongelma on tunnistettu, mutta mitään varoja tähän ei ole osoittaa lähivuosina.Aloitteen tekijä on ilmaissut huolensa Etelä-Päiväkummussa olevien teiden huonosta rakenteellisesta kunnosta. Erityisesti on mainittu Peijaksentie ja Päiväkummuntie.Peijaksen- ja Päiväkummuntiellä on routavauriomittaukset aloitettu lokakuussa 2019. Viimeiset mittaukset valmistuvat kesällä 2021, jonka jälkeen arvioidaan tiestön korjaustarpeen laajuutta.Todenennäköisesti pelkkä päällystys ko. tiestölle ei ole riittävä. Tiestön rakenteelliset ongelmat ovat niin suuria, että sen kunnostaminen edellyttää suunnittelua ja investointirahoituksen varaamista hankkeelle. Päiväkummuntie välillä Peijaksentie – Koivukylänväylä on kadunsuunnitteluohjelmassa ja toteutuessaan tämä hanke lisää vielä alueen liikennemääriä.Kunnossapitoyksikkö korjaa Peijaksen- ja Päiväkummun tiestön reuna- ja nurmikkoalueita ja pienet päällystevauriot kevään/alkukesän aikana, mutta tiestön painumien ja routaheittojen osalta kunnostaminen tulee suunnitella asianmukaisesti. Kadut ja puistot -palvelualue ottaa kadun kunnostuksen suunnitteluun ja pyrkii varaamaan vaadittavat investointirahat lähivuosien investointiohjelmaan. Investointiohjelmassa on valitettavan paljon ennestään tunnistettuja korjausvelkakohteita, joten vuosilukua hankkeen toteutumiselle ei uskalleta luvata. ...
View on Facebook
Päiväkummun omakotiyhdistys on tehnyt kuntalaisaloitteen kuntoportaiden rakentamisesta Päiväkumpuun Ester Koskelaisen puistoon. Alueemme (vara)valtuutettu Jari Jääskeläinen on tehnyt valtuustoaloitteen alkuvuonna samasta aiheesta. Kaupunginhallituksen 25.10.2021 kokouksen esityslistalla oli vastaus valtuustoaloitteeseen: ei kuntoportaita Päiväkumpuun. Oletamme saavamme lähitulevaisuudessa samansisältöisen vastauksen okt ry:n aloitteeseen.Aloitteessa esitettiin kuntoportaiden suunnittelua ja rakentamista Ester Koskelaisen puistoon Päiväkumpuun.Katujen ja puistojen suunnittelu on selvittänyt aloitteessa ehdotettua kuntoportaiden sijaintia ja todennut kyseisen mäen olevan turhan matala (alle 10 metriä) toimivia kuntoportaita varten.Muualta Itä-Vantaalta voi hyvinkin löytyä sopivia paikkoja kuntoportaille ja sijaintia selvitetään jatkossa. Ensin sitä palvelualueen ohjelmissa on kuitenkin löytää sijainti Länsi-Vantaalle toteutettaville kuntoportaille. Julkiset liikuntapalvelut pyritään sijoittamaan maantieteellisesti siten, että ne palvelisivat kaikkia kuntalaisia mahdollisimman tasapuolisesti ...
View on Facebook