Etusivu

Päiväkummun Omakotiyhdistys toimii Vantaan Päiväkummun alueen asukkaiden asuinympäristön vaalijana ja kehittäjänä sekä edunvalvojana.

Tavoitteenamme on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, jossa on hyvä elää ja toimia sekä käydä koulua ja päiväkotia.

Omakotiyhdistys laati kirjelmän kaupungille Päiväkummun alueen talvikunnossapidosta. Vastauksen voisi kiteyttää "yleensä laatu paranee, kun urakoitsija oppii tuntemaan hoitamansa alueen". Toivottavasti mennen talven opit oikeasti hyödynnetään tulevana talvena.Kaupungin vastaus kokonaisuudessaan:Palautteen mukaan kaikki kadut ovat heikoimmassa kunnossapitoluokassa joukkoliikenteen käyttämiä katuja lukuun ottamatta. Aloitteen tekijä esittää, että kunnossapitoluokitusta nostetaan sellaisilla katuosuuksilla, joiden varrella on merkittäviä palveluita kuten: koulu, päiväkodit, kauppa, asumisen erityispalveluita. Palautteessa myös mainittiin lisäksi aurattujen katujen kapeus. Katujen kunnossapidon palautepalaverissa 18.6.2021 keskusteltiin erityisesti Päiväkummun alueen kehittämistarpeita talvelle 2021–2022.Urakoitsijan näkemyksen mukaan urakoitsijalle mennyt talvi oli ensimmäinen luminen talvi Koivukylän alueurakassa, johon Päiväkummun alue sisältyy.Tulevaisuutta ajatellen nyt on parempi mahdollisuus vastata haasteisiin, kun alueen tuntemus ja resurssien tarve on kokemuksen mukana karttunut.Kunnossapito on tiedostanut alueen kehittämistarpeet ja kunnossapitoluokitusta tullaan mahdollisuuksien mukaan tarkistamaan erityisesti koulun, päiväkotien, kaupan ja asumisen erityispalveluiden osalta. Tällä hetkellä kevyenliikenteen luokitus on sama, kuin vieressä kulkevan ajoradan luokitus. Vantaalla on suunnitteilla erillinen käytävien kunnossapitoluokitus, jolloin erityiskohteet saavat paremman luokituksen ja alueen laatutaso paranee.Alueurakoissa urakoitsijoiden laatutaso yleensä paranee, kun alueen talvihoidon kokemus ja haasteet tiedostetaan paremmin. ...
View on Facebook
Olemme saaneet Vantaan kaupungilta vastauksen Päiväkummun alueen ulkoilureitistön kehittämiseen, erityisesti hiihtoreitistön osalta.Päiväkummun alueen ulkoilureitistötAloitteen tekijä toivoo Kuusijärven ja Päiväkummun välisen ulkoilureitin olevan talvisin lumiseen aikaan sekä hiihto- että kävelykäytössä. Aloitteen mukaan se onnistuisi kaventamalla hieman tien aurattua leveyttä ja korottamalla tienpintaa 15–20 cm tien reunassa 1–1,5 metrin leveydeltä. Tällöin korotettu osa tiestä jäisi talvella auraamatta eikä myöskään hiekoitushiekka lentäisi korotetulle ladulle. Aloitteen mukaan sama toimenpide auttaisi ratkaisevasti myös Lahdenväylän ja vanhan Lahdentien siltojen alla.Aloitteessa toivotaan myös Joukontien uudelta sillalta Laurintielle tehdyn uuden latupohjan jatkoksi yhteyslatua Peijaksentien vieressä kulkevalle, Kuusijärvelle johtavalle ladulle.Päiväkummun ja Kuusijärven välisen ulkoilureitin suurimmat käyttäjäryhmät kunnossapidon mukaan ovat kävelijät ja pyöräilijät, myös talvella. Lahdenväylän ja Vanhan Lahdentien alikulut ovat niin kapeita, että aurattu ulkoilureitti ja latu eivät mahdu sinne rinnakkain. Auratut reitit ovat minimissään 3 metriä leveitä, yleensä 3,5 metriä leveitä. Vantaan kaupunki ajaa ladut latukoneella, jonka tilavaatimus on noin 4,7 metriä. Moottorikelkalla ei enää tehdä kaupungin toimesta latuja. Näin ollen kaupunki ei voi ylläpitää sekä latua että ulkoilureittiä.Laurintien ja Peijaksentien välillä kulkevan ulkoilureitin vierellä on luontoarvoja ja maasto laskee reitin länsipuolella voimakkaasti ja nousee itäpuolella. Latupohja vaatii suhteellisen tasaisen maaston, joten riittävän leveää tasaista puutonta aluetta nykyisen reitin viereen ei ole mahdollista saada. ...
View on Facebook
Omakotiyhdistys järjesti perinteisen päiväretken Mölandetin saareen Vantaan kaupungin omistamalle karatanolle la 21.8.2021. Tarjolla oli erinomaista seuraa & ruokaa sekä pienimuotoisia aktiviteetteja mm. sienestyksen, halonhakkuun ja saunomisen & uimisen muodossa. Sää suosi retkeilyä jälleen kerran, sade lakkasi tervetuloakahvien jälkeen ja pääsimme ulkoiluaktiviteetteihin sekä lounastamaan taivasalla. Odottaessamme paluukyytiä rannalla, pieni sadekuuro yllätti meidät. Sieniä ei juurikaan löytynyt tällä kertaa, mutta muutamia näytekappaleita kuitenkin saatiin saaliksi.Tervetuloa mukaan vuonna 2022 - yhdistyksen hallitus päättää kohteen -22 kesän aikana. Ehkä tapaamme jälleen Mölandetissa! ...
View on Facebook
Päiväkummun Omakotiyhdistys järjestää retken Mölandet-saareen la 21.8. Saari on lähellä Helsingin rajaa, mutta silti hiljainen ja rauhallinen luontokohde, joka sopii koko perheen ulkoiluun.Saaressa sienestämme, ruokailemme, pelaamme ja saunomme. Kaikki osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmaista. Retkelle voivat tulla mukaan yhdistyksen jäsenet perheineen.Saareen matkataan taksiveneellä Karhusaaren satamasta klo 10.30 ja takaisin palataan n. klo 19. Karhusaaren satama on varsin lyhyen ajomatkan päässä ja sinnekin saa kyydin sopimalla.Ilmoittautumiset retkelle: Puh. 050-567 0200 (Jari Ahokas) tai info@paivakumpu.netPyydämme osallistujia huomioimaan terveysturvallisuuden eli osallistuthan vain terveenä ja muistetaan turvavälit! ...
View on Facebook